’Palvelu’ kattaa Spotmore-palvelun ja sen ominaisuudet. Palvelu kattaa myös sen mahdollistamat toimenpiteet
Asiakkaan sivustolla, ellei erikseen mainita.
’Sivusto’ kattaa suoraan Palveluntarjoajan tarjoaman Palveluun liittyvät verkkosivustot.
’Asiakas’ kattaa Spotmore-palvelun tilanneen yrityksen tai henkilön.
’Käyttäjä’ kattaa Asiakkaan tilaamaan Palveluun soveltuvin osin liittyvät henkilöt.

SÄHKÖPOSTIKÄYTÄNNÖT

Päiväys: 19.2.2014

Tämä sähköpostikäytäntö kattaa kaikki sähköpostia käyttävät Palvelut, joita Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkailleen. Käyttämällä Palveluntarjoajan sähköpostipalveluita, Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käytäntöjä. Käytäntöjen väärinkäyttö voi oikeuttaa Palveluntarjoajan katkaisemaan Palvelun Asiakkaan käytöstä.

Käytäntöjä noudatetaan soveltuvin osin kunkin asiakassopimuksen mukaan.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan sähköpostipalveluiden käyttöön liittyviä lakeja, kuten esimerkiksi kuluttajansuojalakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja henkilötietolakia. Lakien noudattamisen valvonnasta vastaa asiakas itse.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan markkinointitarkoituksissa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä ja hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.
 • Sähköpostipalveluja käyttöön otettaessa asiakkaan on etukäteen tutustuttava ja hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot. Asiakkaan tulee itse varmistaa, että hän on tutustunut Palvelun käyttöehtoihin.
 • Sähköpostipalveluja käyttöön otettaessa asiakkaan on etukäteen tutustuttava ja hyväksyttävä Palvelun yksityisyydensuojakäytännöt. Asiakkaan tulee itse varmistaa, että hän on tietoinen Palvelun yksityisyydensuojakäytännöistä. linkki
 • Sähköpostipalveluja käytettäessä Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan omia säännöksiä. Nämä säännökset koskevat Palveluntarjoajan sähköpostipalveluiden käyttöä:
 • Käyttäjälle ei saa lähettää sellaisia sähköposteja, joihin hän ei ole antanut suostumustaan tai jotka hän on erikseen kieltänyt.
 • Asiakas ei saa käyttää ostettuja tai vuokrattuja sähköpostilistoja
 • Asiakas ei saa hyödyntää kolmannen osapuolen sähköpostilistoja, domain-nimiä tai servereitä, ellei siihen ole erikseen hyväksyttävät luvat.
 • Asiakas ei osoita sähköposteja yleisosoitteisiin (esim. info@domain.fi, webmaster@domain.fi)
 • Asiakas ei lähetä viestejä ”spammaus”-tarkoituksessa.
 • Asiakas kunnioittaa immateriaalioikeuksia ja omaa tarvittavat käyttöoikeudet kaikkeen Palvelun kautta lähetettävään materiaaliin.
 • Sähköpostien tulee sisältää linkki, jolla käyttäjä voi poistaa itsensä postituslistalta.
 • Asiakkaan tulee noudattaa käyttäjän pyyntöjä ja toiveita koskien sähköpostipalveluita.
 • Asiakkaan sähköpostit eivät sisällä pornografista, lapsille haitallista tai muuta epäasiallista materiaalia.
 • Asiakkaan sähköpostit eivät sisällä kolmansien osapuolien henkilötietoja, kuten nimiä ja yhteystietoja, ilman ko. henkilön antamaa lupaa.
 • Asiakkaan sähköpostit eivät sisällä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai henkilökohtaisia.
 • Asiakkaan sähköpostien tulee sisältää linkki asiakkaan toteuttamiin tietosuojakäytäntöihin sekä rekisteriselosteeseen.
 • Asiakas ei saa otsikoida sähköposteja, muokata lähettäjän nimeä tai tuottaa sisältöä vastaanottajaa harhauttavalla tavalla.
 • Asiakkaan sähköpostien tulee sisältää toimiva yhteystieto Asiakkaan omaan palveluun.
 • Asiakas ei saa käyttää Sähköpostipalvelua arveluttaviin tarkoituksiin, kuten ketjukirjeisiin, pyramidihuijauksiin tai kansankiihotukseen.
 • Asiakkaan tulee noudattaa markkinoinnin hyviä tapoja.